Cel projektu

Szanowni Państwo - ponieważ docierają do nas pytania - co dalej z projektem, skoro udało się już uzbierać zaplanowaną kwotę, a nawet odrobinę przekroczyć zamierzony stan? Otóż terminowo nic się nie zmieniło. Projekt zgodnie z założeniami zostanie zamknięty 29 lutego 2016 roku o godzinie 24:00. A to znaczy, że jeszcze cały czas można śmiało dokonywać przedpłat na książkę i wybierać bonusy. Zapewniamy Państwa, że przekazywane sumy ze stycznia i lutego nie przepadną. Każdy darczyńca odbierze w zaplanowanym terminie swoją książkę wraz z ewentualną nagrodą dodatkową. A uzyskana finansowa nadwyżka zostanie przeznaczona wyłącznie na zwiększenie nakładu albo zmodyfikowanie technicznych założeń dotyczących książki przeznaczonej do druku, aby była ona jeszcze lepszej jakości.

Wydrukowanie w minimum 1000 egzemplarzach książki "Historia Dolnego Miasta do 1945 roku".

Zapoczątkowanie cyklu wydawniczego pod wspólnym tytułem "Biblioteczka Dolnego Miasta".

Biblioteczka Dolnego Miasta

Jeszcze szersze wypromowanie Dolnego Miasta wśród mieszkańców tej dzielnicy, w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu, w Polsce i na całym świecie.

Geneza projektu

Opowiadacze Historii wydali w 2012 roku trzy subiektywne przewodniki po Dolnym Mieście.

Subiektywne przewodniki po Dolnym Mieście

Teraz przyszedł czas na realizację pomysłu związanego z książką o historii dzielnicy do 1945 roku, otwierającą całą serię pod wspólnym tytułem "Biblioteczka Dolnego Miasta".

Udało nam się namówić wspaniałego znawcę historii Gdańska - Aleksandra Masłowskiego - aby to On właśnie był autorem pierwszej publikacji.

Wybraliśmy zdjęcia, pocztówki, mapy i ryciny, którymi chcielibyśmy wzbogacić napisany tekst. Całość jest już gotowa do druku.

Liczymy na to, że dzięki szerokiemu wsparciu uda nam się wiosną 2016 roku wydać "Historię Dolnego Miasta do 1945 roku".

Fragmenty książki

 

Opis projektu

Od pięciu lat opowiadamy historie, na naszych spotkaniach poznało je już ok. 4000 osób.

Czas je spisać i wydać w formie pierwszej książki! Tak jak w XVIII wieku zbierano przedpłaty, by publikować własne teksty, tak my postanowiliśmy sięgnąć do dawnych wzorów i razem z wszystkimi sympatykami Gdańska i nie tylko wydać pierwszy raz historię Dolnego Miasta.

Dorzuć się

Już za 50 PLN stajesz się współwydawcą wymienionym w publikacji, nabywasz książkę w wersji elektronicznej dla przyjaciela i w wersji papierowej dla siebie.

Posłuchaj jak pierwsze cztery fragmenty "Historii Dolnego Miasta do 1945 roku" czyta sam autor - Aleksander Masłowski.

- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -

Książka drukowana będzie w drukarni Bernardinum.

Przy powstawaniu wspaniałych filmów promujących nasz projekt współpracowaliśmy z zaprzyjaźnionym Garnizonem Gdańsk.

Wyłącznym patronem medialnym tego przedsięwzięcia wśród rozgłośni radiowych jest Radio Gdańsk.

Radio Gdańsk

Patronat medialny nad projektem objęły serwisy historykon.pl, wiekdwudziesty.pl.

Wiekdwudziesty.pl

Historykon.pl

Patronem akcji jest też kampania społeczna Legalna Kultura

Legalna Kultura

Ludzie przedsięwzięcia

Jacek Górski

Na Dolnym Mieście mieszka od urodzenia czyli od 1971 r. Cały czas w tym samym mieszkaniu na ulicy Łąkowej. Prezes Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku”. Mocno zaangażowany w pozyskiwanie różnych archiwaliów związanych z Dolnym Miastem – głównie z okresu do 1945 r. (pocztówki, mapy, koperty, inne dokumenty). Lokalny Przewodnik po Dolnym Mieście. Zawodowo: kierownik projektów internetowych w jednym z wydawnictw prawniczych. Oprócz Dolnego Miasta interesuje się szaradziarstwem i muzyką (głównie z lat 80-tych).

Elżbieta Woroniecka

Z domu Glapińska. Mieszkanka Dolnego Miasta od urodzenia i miłośniczka tej dzielnicy. Sekretarz stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku". Lubi rejestrować aparatem fotograficznym historię współczesną Dolnego Miasta. Łatwo nawiązuje kontakty z byłymi i dawnymi mieszkańcami Dolnego Miasta rozsianymi po całym świecie. Udało jej się wejść w posiadanie wspomnień osoby, która zamieszkała na Dolnym Mieście po II Wojnie Światowej, ale w latach 60. wyemigrowała do Niemiec, gdzie mieszka do chwili obecnej. Lokalna Przewodniczka po Dolnym Mieście. W wolnych chwilach słucha smooth jazzu albo Andreasa Vollenweidera. Lubi czytać powieści Stephena Kinga oraz Jamesa Rollinsa.

Danuta Płuzińska

Od urodzenia, przez 38 lat mieszkanka Dolnego Miasta, a teraz miłośniczka i lokalna przewodniczka po naszej dzielnicy. Skarbnik stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku". Bierze czynny udział w poszukiwaniu zdjęć i historii mówionych o DM. Chętnie opowiada i oprowadza po dzielnicy, opierając się na historiach z życia wziętych.

Anna Nawrocka-Morze

Mieszkanka Dolnego Miasta od ponad „pół wieku”. Tu się urodziła, tu wyszła za mąż, tu nadal mieszka. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku pedagogika. Nauczyciel, wieloletni wicedyrektor ZKPiG Nr 12 w Gdańsku. Jest pedagogiem dramy, „Opowiadaczem Historii” i lokalnym przewodnikiem po Dolnym Mieście. Pasjonatka „staroci”, lubi przedmioty „z duszą”, które same o sobie opowiadają.

Maria Rybińska

Ma mnóstwo wspomnień związanych z Dolnym Miastem. Mieszkała na ulicy Łąkowej 54, chodziła do Przedszkola w Blaszance, pracowała w zajezdni na Łąkowej.

Jacek Siemieniuk

Członek wspierający, szczególnie – ciekawymi pomysłami. Daje się poznać jako uczestnik spacerów z lokalnymi przewodnikami, wydarzeń i wycieczek kajakowych. Posiada psa, który bywa na spotkaniach i wycieczkach Opowiadaczy Historii.

Aleksander Masłowski

Miłośnik i znawca Gdańska. Wspaniale opowiadający o historii i umiejący zgromadzić na swoich spacerach tłumy sympatyków naszego miasta. Zawsze chętnie odpowiada na pytania i pomaga w rozwiązaniu historycznych zagadek. Nigdy nikogo nie pozostawia z wątpliwościami i zawsze stara się przybliżyć w sposób bardzo jasny i prosty zawiłości w naszej historii. Spotkania z nim obfitują w ciekawostki i doskonale przygotowane prezentacje multimedialne. Na spacerach nigdy nie opowiada tego samego nawet na tej samej trasie. Autor wielu publikacji o różnych dzielnicach Gdańska.

Mikołaj Jurkowski

Robotnik sztuki.

Co po zebraniu oczekiwanej kwoty

Po zebraniu oczekiwanej kwoty przystępujemy do realizacji naszych zamierzeń.

 • Kierujemy książkę do druku w drukarni Bernardinum. Cierpliwie czekamy na jej wydrukowanie, a następnie z ogromnym biciem serca bierzemy do rąk pierwszy egzemplarz pachnący nowością i zatapiamy się w lekturze.
 • Zapraszamy na spotkanie z Aleksandrem Masłowskim podczas którego rozmawiamy o powstaniu książki, o idei "Biblioteczki Dolnego Miasta" i oficjalnie ruszamy z dystrybucją. Będzie szansa na uzyskanie autografu i dedykacji od autora! Będzie konkurs w którym będzie można wygrać książkę wraz z dodatkowymi materiałami promocyjnymi.

Premiera

 • Realizujemy wszelkie zobowiązania wobec Darczyńców. Spełniamy obietnice. Umawiamy się na spacery grupowe (dwa spacery po maksymalnie 30 osób każdy) oraz spacery indywidualne (sześć osobnych spacerów z wybraną przewodniczką/przewodnikiem) po Dolnym Mieście. Organizujemy grę terenową dla młodzieży.

Krzyżówka o Dolnym Mieście

 • Na stronie internetowej http://www.opowiadaczehistorii.pl dzielimy się od czasu do czasu w formie uzupełnienia dodatkowymi informacjami, które nie znalazły się w książce. Liczymy też na interakcję z czytelnikami. Podobnie działamy na naszym profilu na Facebooku.

Portal Opowiadaczy

 • Promujemy książkę na wszelkie możliwe sposoby na zaprzyjaźnionych stronach internetowych, podczas wiosennych spotkań, letnich spacerów i jesiennych wykładów.
 • Powoli zaczynamy myśleć o drugim tomiku z serii "Biblioteczka Dolnego Miasta" który będzie roboczo zatytułowany - jak Państwo sądzicie?... - oczywiście "Historia Dolnego Miasta po 1945 roku".

 

Główne atuty projektu

Bardzo interesujące, uporządkowane, czasami nigdy wcześniej niedostępne szerokiemu gronu, sprawdzone i niepublikowane do tej pory przez nikogo innego w takiej zwartej formie i w takiej obszernej objętości dzieje Dolnego Miasta przedstawione w jednym zbiorczym materiale edycyjnym.
Publikacja, która do tej pory w takiej usystematyzowanej postaci nigdy nie zaistniała na rynku, albowiem informacje o Dolnym Mieście są rozproszone w różnych źródłach polsko- i obcojęzycznych, do których dostęp nierzadko jest bardzo utrudniony, np. ze względu na bariery geograficzne i językowe, ograniczony lub wyczerpany nakład czy też wysokie koszty zapoznania się z ich treścią.
Autor tekstu - Aleksander Masłowski - znany przewodnik, miłośnik i znawca historii Gdańska gromadzący na swoich spacerach setki zainteresowanych.

Stopień zaawansowania projektu

 • 2014-12-01

  Wśród Opowiadaczy rodzi się idea stworzenia "Biblioteczki Dolnego Miasta" i wydania pierwszej książki.

 • 2014-12-05

  Spośród kilkunastu zaproponowanych tematów na pierwszą książkę zostaje wybrany taki oto - "Historia Dolnego Miasta do 1945 roku".

 • 2014-12-06

  Aleksander Masłowski zgadza się napisać tekst do książki.

 • 2015-03-31

  Autor stawia kropkę na końcu ostatniego zdania spisanej historii Dolnego Miasta przed 1945 r.

 • 2015-04-12

  Opowiadacze przeglądają swoje zdjęcia, albumy z pocztówkami, książki i prasę, a następnie wybierają wstępnie fotografie, widokówki, i inne ciekawe materiały do książki. Niektóre z nich ujrzą światło dzienne pierwszy raz.

 • 2015-04-26

  Doświadczona polonistka z grona Opowiadaczy dokonuje korekty otrzymanego tekstu.

 • 2015-06-02

  Z dwóch propozycji graficznych książki zostaje wybrana ta, która będzie w przyszłości kompleksowo identyfikować całą "Biblioteczkę Dolnego Miasta".

 • 2015-06-10

  Powstają streszczenia książki w języku niemieckim i angielskim.

 • 2015-10-01

  Książka zostaje złożona.

 • 2015-11-03

  Opowiadacze przeglądają oferty dotyczące wydrukowania książki i wybierają tę najkorzystniejszą.

 • 2015-11-07

  Opowiadacze omawiają strategię promocji akcji crowdfundingowej.

 • 2015-11-16

  Rusza kampania promocyjna w mediach.

 • 2015-12-01

  Rusza akcja crowdfundingowa.

Harmonogram projektu

 • 2015-12-01 - 2016-02-29

  Opowiadacze Historii zbierają fundusze na wydrukowanie książki "Historia Dolnego Miasta do 1945 r."

 • 2016-03-01 - 2016-03-05

  Ostatnie ewentualne poprawki do książki. Ewentualna aktualizacja treści i zawartości ikonograficznej. Uwzględnienie w książce informacji o darczyńcach.

 • 2016-03-07 - 2016-03-07

  Skierowanie książki do druku w drukarni Bernardinum.

 • 2016-05-06 - 2016-05-06

  Odbiór książki z drukarni.

 • 2016-05-11 - 2016-05-11

  Oficjalna premiera książki. Spotkanie z Aleksandrem Masłowskim.

 • 2016-05-12 - 2016-12-31

  Realizacja wszelkich zobowiązań wobec darczyńców.

 • 2016-05-21 - 2016-05-21

  Spacer z Aleksandrem Masłowskim szlakiem historii opisanej w książce.

 • 2016-07-02 - 2016-07-02

  Gra terenowa na Dolnym Mieście

Przeznaczenie środków

Lp. Nazwa środka Koszt
1. Druk książki 8 000 zł
2. Koszty prowizji dla platformy 800 zł
Suma 8 800 zł
 
Nagrody
 • Edytuj

  Dorzuć 2 zł lub więcej

  Sympatyczne podziękowania wysłane pocztą elektroniczną.

  • Wspierających0
  • Czas dostawy2016-03-15
 • Edytuj

  Dorzuć 10 zł lub więcej

  Sympatyczne podziękowania wysłane pocztą elektroniczną + wpisanie na listę Darczyńców opublikowaną na stronie www.opowiadaczehistorii.pl oraz na profilu Opowiadaczy na Facebooku.

  • Wspierających1
  • Czas dostawy2016-03-01
 • Edytuj

  Dorzuć 20 zł lub więcej

  Egzemplarz książki w wersji papierowej. Odbiór nagrody podczas gdańskich spotkań z Opowiadaczami (spacery, wykłady i w wybranych miejscach na terenie miasta). Dla tych, którzy nie mogą się z nami spotkać, możliwa wysyłka za dodatkową opłatą.

  • Wspierających52
  • Czas dostawy2016-06-21
 • Edytuj

  Dorzuć 35 zł lub więcej

  Egzemplarz książki w wersji papierowej + drugi egzemplarz w wersji elektronicznej + zakładka do książki lub pocztówka. Odbiór nagrody podczas gdańskich spotkań z Opowiadaczami (spacery, wykłady i w wybranych miejscach na terenie miasta). Dla tych, którzy nie mogą się z nami spotkać, możliwa wysyłka za dodatkową opłatą.

  • Wspierających6
  • Czas dostawy2016-06-01
 • Edytuj

  Dorzuć 50 zł lub więcej

  Już za tę kwotę można zostać Współwydawcą wymienionym z imienia i nazwiska w publikacji. Dodajemy egzemplarz książki w wersji papierowej + drugi egzemplarz książki w wersji elektronicznej. Odbiór nagrody podczas gdańskich spotkań z Opowiadaczami (spacery, wykłady i w wybranych miejscach na terenie miasta). Dla tych, którzy nie mogą się z nami spotkać, możliwa wysyłka za dodatkową opłatą.

  • Wspierających55
  • Czas dostawy2016-06-01
 • Edytuj

  Dorzuć 75 zł lub więcej

  Grupowy spacerowy aneks do książki z Lokalnym Przewodnikiem (Opowiadaczem Historii) + egzemplarz książki w wersji papierowej. Odbiór nagrody podczas spaceru.

  • Wspierających2 / 50
  • Czas dostawy2016-09-01
 • Edytuj

  Dorzuć 80 zł lub więcej

  Mega Pizza w klimatycznym lokalu "Zajezdnia Dolne Miasto Cafe&Bar" w Gdańsku + egzemplarz książki w wersji papierowej. Odbiór książki w miejscu konsumpcji.

  • Wspierających4 / 30
  • Czas dostawy2016-09-30
 • Edytuj

  Dorzuć 90 zł lub więcej

  Grupowy spacerowy aneks do książki z wybranym Lokalnym Przewodnikiem (Opowiadaczem Historii) + egzemplarz książki w wersji papierowej + dedykacja imienna od autora książki. Odbiór nagrody książkowej podczas spaceru.

  • Wspierających0 / 10
  • Czas dostawy2016-09-01
 • Edytuj

  Dorzuć 100 zł lub więcej

  Egzemplarz książki w wersji papierowej + drugi egzemplarz w wersji elektronicznej + komplet zdjęć w wersji elektronicznej wykorzystanych w książce + elektroniczny załącznik niespodzianka. Odbiór nagrody podczas gdańskich spotkań z Opowiadaczami (spacery, wykłady i w wybranych miejscach na terenie miasta). Dla tych, którzy nie mogą się z nami spotkać, możliwa wysyłka za dodatkową opłatą.

  • Wspierających16 / 25
  • Czas dostawy2016-07-01
 • Edytuj

  Dorzuć 200 zł lub więcej

  Wystrzał z czarnoprochowej broni skałkowej (pistolet lub muszkiet) + egzemplarz książki w wersji papierowej z autografem i dedykacją autora. Wystrzał i odbiór książki możliwy jedynie w Gdańsku.

  • Wspierających1 / 5
  • Czas dostawy2016-07-01
 • Edytuj

  Dorzuć 250 zł lub więcej

  Indywidualny spacerowy aneks do książki z wybranym Lokalnym Przewodnikiem (Opowiadaczem Historii) + egzemplarz książki w wersji papierowej.

  • Wspierających0 / 7
  • Czas dostawy2016-08-01
 • Edytuj

  Dorzuć 300 zł lub więcej

  Baner z podziękowaniami dla Darczyńcy umieszczony na stronie Opowiadaczy Historii widoczny przez 3 miesiące + egzemplarz książki w wersji papierowej.

  • Wspierających0 / 3
  • Czas dostawy2016-06-01
 • Edytuj

  Dorzuć 400 zł lub więcej

  Ramka z podziękowaniami dla Darczyńcy w środku książki "Historia Dolnego Miasta do 1945 r." + egzemplarz książki w wersji papierowej.

  • Wspierających1 / 7
  • Czas dostawy2016-05-12
 • Edytuj

  Dorzuć 550 zł lub więcej

  Baner z podziękowaniami dla Darczyńcy na stronie Opowiadaczy Historii widoczny do końca 2016 r. + egzemplarz książki w wersji papierowej.

  • Wspierających0 / 1
  • Czas dostawy2016-06-01
 • Edytuj

  Dorzuć 1000 zł lub więcej

  Umieszczenie ramki z podziękowaniami dla Darczyńcy na okładce książki "Historia Dolnego Miasta do 1945 r." + egzemplarz książki w wersji papierowej.

  • Wspierających1 / 4
  • Czas dostawy2016-05-12
 • Edytuj

  Dorzuć 1500 zł lub więcej

  Umieszczenie ramki z podziękowaniami dla Darczyńcy na okładce książki "Historia Dolnego Miasta do 1945 r." + baner z podziękowaniami dla Darczyńcy wyświetlony na stronie Opowiadaczy Historii widoczny do końca 2016 r. + egzemplarz książki w wersji papierowej.

  • Wspierających1 / 4
  • Czas dostawy2016-06-01
 • Edytuj

  Dorzuć 7777 zł lub więcej

  Siedem wyjątkowych i przesympatycznych niespodzianek od Opowiadaczy Historii Dolnego Miasta w Gdańsku. Po jednej niespodziance w miesiącach - czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień + oczywiście egzemplarz książki w wersji papierowej.

  • Wspierających0 / 1
  • Czas dostawy2016-12-31